مراکز و واحدها
1401/6/7 دوشنبه
افتخاری دیگر از دانشگاه پیام نور استان تهران:
انتصاب کارمند دانشگاه پیام نور استان به عنوان دبیر انجمن بدمینتون دانشجویان دختر وزارت علوم

.

به گزارش روابط عمومی استان تهران طی حکمی از سوی دکتر ابراهیم علی دوست مدیرکل تربیت بدنی وزارت علوم خانم فاطمه میرزاخانی به عنوان دبیر انجمن بدمینتون دانشجویان دختر دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی کشور منصوب شد.
لازم به ذکر است که خانم میرزاخانی از کارمندان مرکز تهران جنوب می باشد. 

 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ
بيشتر