مراکز و واحدها
1400/7/10 شنبه
بازدید معاون آموزشی دانشگاه پیام نور استان تهران از مرکز قرچک – ورامین
معاون آموزشی دانشگاه پیام نور استان تهران جهت بررسی مسایل آموزشی و برنامه ریزی از مرکز قرچک – ورامین بازدید کرد

.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه پیام نور مرکز قرچک – ورامین، دکتر احسان احدمطلقی؛ معاون محترم آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و دانشجویی دانشگاه پیام نور استان تهران ضمن دیدار با دکتر راهداری؛ ریاست مرکز ورامین، از تمامی بخش های آموزشی ، فرهنگی و اداری دانشگاه پیام نور مرکز ورامین بازدید نمودند.
دکتر راهداری در این دیدار ضمن ارائه گزارش اقدامات مجموعه دانشگاه پیام نور مرکز ورامین در مقطع ثبت نام و جذب دانشجو و نیز پاسخگویی به دانشجویان در ایام تعطیلات کرونایی، از تلاشهای تمامی مدیران دلسوز در ستاد استان و مراکز در زمینه ایجاد بسترهای الکترونیکی در جهت رفاه دانشجویان قدردانی نمود. ایشان همچنین با اشاره به محدودیت های ایجاد شده به دلیل شیوع کرونا و نیز عدم دسترسی به دانشجویان و فعالین فرهنگی و اجتماعی در این برهه، استفاده از ظرفیت فضای مجازی را به عنوان یکی از عوامل موفقیت دانشگاه در جهت ارتباط موثر با دانشجویان برشمرد و بر اهمیت این موضوع در زمینه ترویج آموزش های آزاد تأکید نمود.
    در ادامه این دیدار دکتر احدمطلقی نیز ضمن قدردانی از تلاش های مدیریت و کارکنان دانشگاه پیام نور مرکز ورامین در جهت تحقق اهداف عالیه دانشگاه، تزریق نشاط و روحیه همدلی و همکاری میان کارکنان و تمامی بخش های دانشگاه را به عنوان یکی از عوامل موفقیت در دستیابی به اهداف ذکر نمود. ایشان همچنین با اشاره به مشکلات بوجود آمده در خصوص محدودیت های اجتماعی ناشی از بیماری کرونا، استفاده از ظرفیت کلاس های الکترونیکی و فضای مجازی را یکی از دستاوردهای درخشان دانشگاه پیام نور در این دوران برشمرد. وی از تلاش های کلیه مدیران و کارکنان در سطح مراکز و نیز ستاد استان در خصوص ایجاد بستر مناسب جهت بهره مندی دانشجویان و اساتید از امکانات کلاس های الکترونیکی ، قدردانی نمود و افزود : ایجاد رضایتمندی برای دانشجویان ورودی جدید در زمینه بهره مندی ایشان از کلاس های الکترونیکی و آنلاین، یکی از مهمترین اولویت های ماست که درسایه تلاش های همکاران آموزشی و نیز حوزه ارتباطات میسر خواهد شد. معاون آموزش، پژوهشی و فرهنگی دانشگاه پیام نور استان تهران در ادامه با تأکید بر عزم جدی در خصوص سامانه سپاری امور دانشگاه، این امر را زمینه ساز رضایتمندی دانشجویان و نیز نظارت بهتر و موثر بر تمامی بخش های دانشگاه عنوان کرد.
ایشان همچنین از مسئولین دانشگاه خواست اقدامات پیگیر و فراگیر در زمینه ترویج آموزش های آزاد را در دستورکار قرار دهند.
در پایان ، دکتر احد مطلقی ضمن بازدید از تمامی بخش های اداری، فرهنگی و آموزشی دانشگاه پیام نور مرکز ورامین، در خصوص مشکلات و نیز ارائه پیشنهادات با کارکنان و مدیران بخش ها و نیز تعدادی از دانشجویان گفتگو نمودند.

 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ
بيشتر