مراکز و واحدها
1400/6/24 چهارشنبه
بازدید معاون آموزشی دانشگاه پیام نور استان تهران از مرکز تهران شرق
معاون آموزشی دانشگاه پیام نور استان تهران از مرکز تهران شرق بازدید کرد.

.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه؛ دکتر احسان احد مطلقی؛ معاون آموزشی دانشگاه پیام نور استان تهران صبح امروز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۰/۶/۲۴ از مرکز تهران شرق بازدید به عمل آورد.

وی با حضور در دوایر مختلف آموزشی، برنامه ریزی و ... در جریان چگونگی روند ثبت نام و انتخاب واحد دانشجویان قرار گرفت، در ادامه هر یک از کارشناسان مسایل و مشکلات را منتقل کردند. 

گفتنی است طی هفته ای که گذشت معاون آموزشی استان از مراکز تهران غرب و شمال نیز تهران بازدید نمود و ضمن آن مسائل و مشکلات آموزشی، برنامه ریزی و ... را در بازه انتخاب واحد بررسی و برای رفع مسائل موجود تصمیماتی اتخاذ شد.

همچنین در روزهای آتی بازدید از سایر مراکز و واحدهای استان تهران در دستور کار قرار دارد.

 
كلمات كليدي : دانشگاه پیام نور استان تهران , بازدید , دانشگاه پیام نور

 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ
بيشتر