آموزش آزاد
1401/3/9 دوشنبه
سرپرست دانشگاه پیام نور استان تهران تاکید کرد:
ضرورت توجه به شرکت های دانش بنیان برای درآمدزایی در دانشگاه

.

به گزارش روابط عمومی دکتر وحید افشین مهر سرپرست دانشگاه پیام نور استان تهران در نشست مجازی کمیته استقرار شرکت های دانش بنیان در سازمان مرکزی دانشگاه پیام نور و با حضور مدیرکل ارتباط با صنعت و روسای استان ها ضمن تاکید بر درآمدزایی غیر شهریه ای دانشگاه از شرکت های دانش بنیان، اظهار داشت: شرکت های دانش بنیان نقش مهمی در درآمدزایی ایفا می کنند لذا علاوه بر توانمندی های اعضای علمی باید از ظرفیت های کارکنان نیز در این زمینه استفاده کرد.

دکتر افشین مهر همچنین گفت: تاسیس شرکت های تعاونی توزیع-خدماتی دانشگاه برای حمایت از محصولات شرکت های دانش بنیان استقرار یافته در دانشگاه ها در زمینه توزیع و فروش نیز لازم می باشد.

وی همچنین ادامه داد: از راهکارهایی که می توان به چنین شرکت هایی کمک کرد همکاری با ستاد اجرائی فرمان امام می باشد که در این زمینه سرمایه گذاری های خوبی انجام می دهد.

سرپرست دانشگاه پیام نور استان تهران در پایان گفت: دانشگاه پیام نور استان تهران این توانایی را دارد که در این زمینه نیز اقدامات مناسبی را انجام دهد چون هم در زمینه بسترهای فیزیکی، هم در زمینه اعضای علمی و کارمندان توانایی های مناسبی در استان وجود دارد.

لازم به ذکر است که در این این نشست دکتر آخوندی معاونت آموزشی و پژوهشی، دکتر امیری مدیر نظارت و ارزیابی استان، دکتر کرمی مسول آزمایشگاه های قطبی، دکتر مشکین رئیس خدمات آموزشی استان آقای شاهرخیان و خانم حسامی نیز حضور داشتند. 

 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ
بيشتر