اداری و مالی
1397/8/27 یکشنبه
نشست با معاون اداری، مالی و عمرانی
دیدار رییس و معاون اجرایی دانشگاه پیام نور استان تهران با معاون و مدیران کل اداری، مالی و عمرانی دانشگاه پیام نور در دانشگاه پیام نور استان تهران

.

دکتر علیزاده، معاون اداری، مالی و عمرانی دانشگاه پیام نور به همراه مدیران کل این حوزه در ستاد دانشگاه پیام نور استان تهران حضور یافتند و با رییس، معاون و مدیران دانشگاه پیام نور استان تهران دیدار و گفت و گو کردند.

دکتر بخشی خانیکی؛ رییس دانشگاه پیام نور استان تهران در ابتدای این نشست ضمن خیرمقدم به معاون اداری، مالی و عمرانی سازمان و مدیران کل این حوزه، خلاصه ای از گزارش اقدامات انجام شده از ابتدای مسوولیت خود را بیان نمود.

رییس دانشگاه پیام نور استان تهران سامان دهی اساتید مدعو، نیروهای حجمی و ماموران علمی و اداری را از جمله موارد صرفه جویی و کاهش هزینه ها در دانشگاه پیام نور استان تهران برشمرد و برنامه های دانشگاه را در حوزه های اداری، مالی و عمرانی بیان کرد.

دکتر علی شادرخ؛ معاون اجرایی دانشگاه پیام نور استان تهران نیز طی سخنانی به بیان مشکلات مالی، اداری و عمرانی این دانشگا ه پرداخت و راهکارهایی برای مشکلات ارائه کرد.

دکتر علیزاده؛ معاون اداری، مالی و عمرانی دانشگاه پیام نور با استماع گزارش رییس و معاون اجرایی دانشگاه پیام نور استان تهران، ضمن تاکید بر اجرای دقیق مفاد آیین نامه های دانشگاه در حوزه های مذکور، در خصوص موضوعات مطرح شده از جمله: ساماندهی نیروهای شرکتی، سامامدهی پست ها، پیگیری اخذ اسناد مالکیت مراکز و واحدها، مساعدت در تخیصص اعتبار برای تکمیل ساختمانهای نیمه کاره در سال آتی و پیگیری سند مالکیت ساختمان ستاد استانحمایت خود را از برنامه های دانشگاه اعلان نمود.


 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ
بيشتر