فرهنگی
1400/8/16 یکشنبه
اولین جشنواره مناظره و کرسی های آزاد اندیشی دانشگاه پیام نور
اولین جشنواره مناظره و کرسی های آزاد اندیشی دانشگاه پیام نور به میزبانی استان همدان بهمن ماه سال جاری برگزار می شود

.

كلمات كليدي : دانشگاه پیام نور , مناظره , کرسی آزاد اندیشی , مناظره دانشجویی

 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ
بيشتر