فرهنگی
1399/11/13 دوشنبه
برگزاری سومين كنفرانس ملی ارتباطات ورزشی (سواد ارتباطی و سواد رسانه ای در ورزش)
برگزاری سومين كنفرانس ملی ارتباطات ورزشی (سواد ارتباطی و سواد رسانه ای در ورزش) در دانشگاه پیام نور استان فارس در اردیبهشت ماه 1400

.


 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ
بيشتر