آموزش و پژوهش
1400/8/5 چهارشنبه
معاون آموزشی دانشگاه پیام نور استان تهران خبر داد:
برگزاری انتخابات مدیران گروه های آموزشی و پژوهشی استان به صورت الکترونیکی

.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، دکتر احسان احدمطلقی اظهار داشت: دیدگاه اعضای هیات علمی در انتخاب مدیران گروه های آموزشی و پژوهشی اهمیت بسزایی دارد و موجب همبستگی و ارتقاء کیفیت امور آموزشی می شود.
وی افزود: انتخابات مدیران گروه های آموزشی و پژوهشی استان تهران برای سال تحصیلی جاری به صورت الکترونیکی در هفته آینده برگزار خواهد شد.
معاون آموزشی دانشگاه پیام نور استان تهران ضمن دعوت از کلیه اعضای هیات علمی جهت شرکت فعال در انتخابات پیش رو بیان داشت: اطلاعات دقیق نامزدهای داوطلب و نحوه شرکت در انتخابات به تفکیک رشته به اعضای علمی گروه های آموزشی استان تهران اطلاع رسانی خواهد شد.
وی در پایان اظهار امیدواری کرد حضور و تغییر افراد در مسئولیت های جدید با خلاقیت و نوآوری و ارتقاء کیفیت در مسیر حرکت آینده دانشگاه همراه باشد. 
 
كلمات كليدي : انتخابات مدیران گروه های آموزشی و پژوهشی , دانشگاه پیام نور استان تهران , انتخابات الکترونیکی

 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ
بيشتر