آموزش و پژوهش
1400/6/8 دوشنبه
معاون آموزشی دانشگاه پیام نور استان تهران خبر داد؛
مهلت دفاع پایان نامه نیمسال تابستان دانشگاه پیام نور تمدید شد.

.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، دکتر احسان احدمطلقی اظهار داشت:  مهلت دفاع از پایان نامه ارشد و رساله دکترا در نیمسال تابستان ۱۳۹۹-۱۴۰۰ تمدید شد.

وی با اشاره به هماهنگی های صورت گرفته و مجوز صادر شده از سوی سازمان مرکزی دانشگاه افزود: آخرین مهلت دفاع از پایان نامه و رساله تحصیلات تکمیلی نیمسال تابستان تا سوم مهر سال جاری تمدید شد.

معاون آموزشی دانشگاه پیام نور استان تهران ادامه داد: دانشجویانی که آماده دفاع از پایان نامه هستند در فرصت باقیمانده ضمن هماهنگی با کارشناس مرکز محل تحصیل، امور مربوطه را انجام دهند.

 
كلمات كليدي : دفاع , دانشگاه پیام نور , دفاع از پایان نامه

 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ
بيشتر