آموزش و پژوهش
1400/4/28 دوشنبه
در جلسه شورای انضباطی دانشگاه پیام نور استان تهران بررسی شد؛
تخلفات دانشجویان در فضای مجازی

.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه پیام نور استان تهران؛ صبح امروز دوشنبه مورخ 28 تیرماه 1400 با حضور دکتر احسان احدمطلقی؛ معاون آموزشی دانشگاه پیام نور استان تهران و سایر اعضا جلسه شورای انضباطی جهت بررسی تخلفات دانشجویان در آزمون های الکترونیکی پایان نیمسال دوم 1399-1400 و همچنین فضای مجازی برگزار شد.

لازم به ذکر است تخلفات دانشجویان در نیمسال گذشته از کلیه مراکز و واحدها جمع آوری و پس از بررسی  رای انضباطی برای آنها در نظر گرفته می شود.


آراء صادره به صورت کتبی به دانشجویان ابلاغ خواهد شد. 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ
بيشتر