آموزش و پژوهش
1399/12/16 شنبه
لیست پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد فراگیر سال 1399 در مراکز و واحدهای دانشگاه پیام نور استان تهران
پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد فراگیر سال 1399 که محل قبولی آنها یکی از در مراکز و واحدهای دانشگاه پیام نور استان تهران است می توانند با مراجعه به این لیست از شماره داوطلبی خود مطلع شوند

.

فايل هاي مربوطه :
ليست پذيرفته شدگان آزمون کارشناسي ارشد فراگير در مراکز و واحدهاي دانشگاه پيام نور استان تهان.xlsx212.045 KB
11ليست پذيرفته شدگان آزمون کارشناسي ارشد فراگير در مراکز و واحدهاي دانشگاه پيام نور استان تهران.pdf883.608 KB

 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ
بيشتر