اخبار آموزشی پژوهشی
اعلام نتایج کارنامه آزمون دوره هاي فراگیر دانشگاه پیام نور - كارشناسي ارشد 1397 (دوره نوزدهم)
قابل توجه دانشجویان دانشگاه پیام نور
قابل توجه پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی سراسری سال 97
قابل توجه پذیرفته شدگان نهایی کارشناسی ارشد آزمون سراسری 97
 قابل توجه پذیرفته شدگان محترم دوره دکتری 97
معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه اعلام کرد
مدیرکل روابط عمومی دانشگاه پیام نور خبر داد:
کارنامه اولیه آزمون سراسری 97
اینترنت به اعضای هیات علمی، دانشجویان و کارکنان
قابل توجه متقاضیان انتخاب واحد در نیمسال تابستان
تغییر تاریخ مصاحبه آزمون نیمه متمرکز دوره دکتری تخصصی سال 97 مرکز تهران جنوب؛
تغییر زمان آزمون زبان دکتری تخصصی دانشگاه پیام نور ETPNU
تمدید مهلت انتخاب محل آزمون دانشگاه پیام نور
اطلاعیه حضور در امتحانات
مدیرکل روابط عمومی دانشگاه پیام نور خبر داد
قابل توجه پذیرفته شدگان فراگیر کارشناسی ارشد نوبت هجدهم (اطلاعیه2)
قابل توجه پذیرفته شدگان نهایی فراگیر کارشناسی ارشد
1