پنجشنبه 14 مهر 1401  
ریاست دانشگاه
1397/1/21 سه‌شنبه

ساختار دانشگاه
1397/1/21 سه‌شنبه

ریاست دانشگاه

دفتر ریاست

نظارت و ارزیابی

روابط عمومی

برنامه و بودجه

امور حقوقی

امور دفتری و بایگانی

 

اداره حراست

گروه های آموزشی علمی

آزمایشگاه قطبی

معاونت آموزشی و پژوهشی و فرهنگی و اجتماعی

اداره خدمات آموزشی

امور آموزشی

تحصیلات تکمیلی

دانش اموختگان

آموزش مجازی

 

اداره فرهنگی و دانشجویی

امور فرهنگی و فوق برنامه

خدمات دانشچویی

تربیت بدنی

 

امور پژوهش

فناوری اطلاعات

          کارشناس آموزش های آزاد

 

معاونت اجرایی

مدیریت مالی

اداره امور اداری و پشتیبانی

امور اداری

کارپردازی

انبارداری

 

اداره امور عمرانی

آزمایشگاه قطبی
1397/1/21 سه‌شنبه

همایش ها
1397/3/1 سه‌شنبه
تماس با ما
1397/1/21 سه‌شنبه
فايلها
شماره تماس کارکنان تيرماه 1401.pdf 196.889 KB
سامانه پاسخگویی
1399/10/10 چهارشنبه
برگزیده‌ها
آرشیو برگزیده ها
اطلاعیه‌ها
بيشتر
پذیرش دانشجو
بيشتر
رویداد

 
بيشتر
اخبار
بيشتر
آموزش و پژوهش
بيشتر
آموزش مجازی
بيشتر
فرهنگی
بيشتر
اداری و مالی
بيشتر
آموزش آزاد
بيشتر
کارآفرینی
1398/4/5 چهارشنبه
مراکز و واحدها
بيشتر