آموزش مجازی
1400/2/15 چهارشنبه
مدیرکل روابط عمومی دانشگاه پیام نور خبر داد:
تغییر تاریخ امتحانات الکترونیکی پایان ترم دانشگاه پیام نور/ شروع امتحانات از اول خرداد

.

مدیرکل روابط عمومی دانشگاه پیام نور از تغییر تاریخ امتحانات الکترونیکی پایان ترم نیمسال 1400-1399 این دانشگاه خبر داد و گفت: آزمون های پایان نیمسال دانشگاه پیام نور بدون تغییر در ترتیب برگزاری آنها، در بازه زمانی اول تا 26 خردادماه (جدول زمانی در ذیل خبر) برگزار می شود.

امکان برگزاری آزمون ها در بسترهای متعدد مورد تایید استان ها با هماهنگی اساتید
به گزارش روابط عمومی، امیرحسین بهروز با عنوان اینکه با توجه به ادامه شرایط ناشی از بیماری کووید 19، لزوم اتخاذ تمهیدات لازم با توجه به برگزاری آمار بالای آزمون های الکترونیکی دانشگاه پیام نور در سراسر کشور و به منظور ارتقای کیفیت اجرایی برگزاری ارزشیابی دروس نظری در نیم‌سال دوم سال تحصیلی 1400-1399، امتحانات در ترم جاری ، نسبت به تاریخ قبلی در تقویم اموزشی، زودتر برگزار می شود، گفت: به منظور سهولت در برگزاری آزمونها، استانها مجاز خواهند بود آزمون های پایان ترم را در بسترهای متعدد مورد تایید با هماهنگی اساتید برگزار کنند.

امکان برگزاری پیش از موعد آزمون ها با هماهنگی و رضایت دانشجویان
وی همچنین افزود: اساتید می توانند جهت کاهش بار ترافیکی در صورت هماهنگی و اطلاع رسانی کامل با دانشجویان، آزمونها را در نوبت ها و زمان های هماهنگ شده دیگر، پیش از تاریخ آزمون برگزار کنند.

سایر شیوه های ارزشیابی
مدیرکل روابط عمومی دانشگاه پیام نور با عنوان اینکه آزمون ها صرفا باید از منابع درسی مصوب اعلام شده دانشگاه باشد، اظهار داشت: استفاده از سایر شیوه‌های ارزشیابی برای دروس (گروه  درسی) با تعداد دانشجوی کمتر از پنج نفر با تشخیص مدرس ذیربط و تایید رئیس استان مجاز است.

وی یادآور شد: شرایط آزمون دانشجویان دانشگاه پیام نور در نیمسال جاری نیز مانند ترم های گذشته در نهایت دقت، سلامت ، نظم و آرامش برگزار خواهد شد و در این خصوص تمهیداتی در قالب دستورالعمل به استانها در حال ارسال است.

نکته مهم: کلیه آزمونهای دانشگاه پیام نور استان تهران در سامانه آموزش الکترونیکی lms.tpnu.ac.ir برگزار می شود. آزمون دروس زیر حدنصاب که در بالا اشاره شد در اختیار استاد است که میتواند در بستری خارج از lms برگزار نماید.

لازم است دانشجویان استان تهران اطلاعیه های آزمون های نیمسال جاری را در صفحه اول این سامانه و پرتال مراکز مرتبا پیگیری نمایند.
 
تاریخ قبلی تاریخ جدید تاریخ قبلی تاریخ جدید تاریخ قبلی تاریخ جدید
11/03 01/03 22/03 11/03 30/03 20/03
12/03 02/03 23/03 12/03 31/03 22/03
13/03 03/03 24/03 13/03 02/04 23/03
17/03 04/03 25/03 17/03 03/04 24/03
18/03 08/03 26/03 18/03 05/04 25/03
19/03 09/03 27/03 19/03 06/04 26/03
20/03 10/03مشاهده جدول تغییرات امتحانات پایان ترم
 
كلمات كليدي : دانشگاه پیام نور , امتحانات پایان ترم , امتحانات

 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ
بيشتر