آموزش مجازی
1399/10/20 شنبه
آزمون مجدد و تغییر در برگزاری برخی دروس عمومی دانشگاه پیام نور استان تهران
جزئیات برگزاری آزمون مجدد و تغییر در برگزاری برخی دروس عمومی دانشگاه پیام نور استان تهران

.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه پیام نور استان تهران؛ جزئیات برگزاری آزمون مجدد و تغییر در برگزاری برخی دروس عمومی دانشگاه پیام نور استان تهران اعلام شد. جهت آگاهی از تغییرات فوق فایل پیوست را دریافت نمایید.
شرکت در آزمون‌های مجدد دروس عمومی اجباری نبوده اما در صورت شرکت ، نمره دوم ملاک عمل خواهد بود.
برای درس فارسی عمومی که آزمون آن در تاریخ ۱۱ با مشکل مواجه شد، نیز ازمون مجدد برگزار میشود. تاریخ ان متعاقبا اعلام‌خواهد شد.
فايل هاي مربوطه :
آزمون مجدد و تغيير در برگزاري برخي دروس عمومي استان تهران.pdf157.915 KB

 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ
بيشتر