اداری و مالی
1400/5/17 یکشنبه
معاون اجرایی دانشگاه پیام نور استان تهران اعلام کرد؛
برنامه زمانبندی واکسیناسیون کارکنان علمی و اداری

.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه؛ دکتر علی قربانی اظهار داشت: هماهنگی های لازم در خصوص واکسیناسیون همکاران محترم علمی و اداری استان تهران صورت گرفته است و در هفته جاری این هم اجرا می شود.

جه
ت انجام منظم روند واکسیناسیون مراتب ذیل را در نظر داشته باشند.


الف- روز های یکشنبه و دوشنبه  هفته جاری به تاریخ 17 و 18 مردادماه  مختص به همکاران محترم سازمان مرکزی برنامه ریزی شده است.


ب- روز های سه شنبه و چهارشنبه هفته جاری به تاریخ 19 و 20 مرداد ماه سال جاری  برای پرسنل محترم استان تهران برنامه ریزی گردید.

برنامه چگونگی حضور مراکز و واحدها، به جهت عدم تداخل و ترافیک در به شرح پیوست تنظیم گردیده است. شایسته است نسبت به اطلاع رسانی دو شرط لازم "همراه داشتن کارت ملی+عدم ثبت نام در سایت واکسیناسیون'' به همکاران محترم مرکز/واحد اعم از علمی و اداری از طریق اتوماسیون اداری،سایت رسمی،تلفن یا پیامک یا طرق دیگر به تشخیص مدیریتی اقدام گردد.

ج_ لیست اسامی پرسنل محترم علمی و اداری مراکز واحدها به تفکیک روز و به همراه کد ملی جهت راستی ازمایی سیستمی( شرط لازم واکسیناسیون)به سازمان مرکزی ارسال گردید.


د- پیرو مذاکرات به عمل آمده و همکاری و مساعدت ویژه معاون محترم اداری مالی دانشگاه و مدیر کل محترم امور رفاهی، علیرغم مفاد مندرج در بند الف،
صرفا برای همکاران محترم ستاد استان، روسا و معاونین و مدیران محترم مراکز و واحد های استان و نیز مراکز تهران شرق و تهران شمال در 17 مرداد ماه  و تهران  جنوب و تهران غرب و  شهر ری در روز 18  مردادماه (علاوه بر تاریخ های مندرج در جدول) هماهنگی گردید تا برای واکسیناسیون  در کنار نوبت همکاران محترم سازمان مرکزی اقدام گردد. لطفا ضمن پیش بینی لازمه، کارت ملی حتما همراه آن بزرگواران باشد.


ه- در برنامه زمانی عن قریب چگونگی حضور همکاران محترم مراکز و واحدها که از سوی این معاونت اعلام خواهد گردید، به جهت پرهیز از تشتت و وجود راهبر مرکز،واحد، لطفا برنامه ریزی گردد که حتما یک نفر به عنوان نماینده مرکز جهت هماهنگی و راهنمایی و ساماندهی صرفا پرسنل همان مرکز،واحد، در کل ساعت واکسیناسیون از سوی آن رییس محترم در محل حاضر باشند. توصیه می گردد با روش های بدون بار مالی نظیر پلاکارد منضم به نام مرکز،واحد تمرکز منظم پرسنل با رعایت پروتکل های بهداشتی صورت پذیرد. همچنین هماهنگی و همکاری لازم با مسوولان محترم سالن از سوی ایشان صورت پذیرد. لازم است این نماینده به صورت کتبی  دارای معرفی نامه رسمی مرکز،واحد ( رونوشت به این معاونت) باشد.


و- ساعت واکسیناسیون از
۹ الی ۱۳ در روزهای اشاره شده هفته جاری در محل سالن کتابخانه سازمان مرکزی می باشد.

ز- تاکیدا با توجه به راستی ازمایی و کنترل  عدم ثبت نام و تعیین وقت  در سایت واکسیناسیون وزارت بهداشت و نیز بررسی ارتباط استخدامی متقاضی  با دانشگاه پیام نور، به جهت پرهیز از اطاله زمان و تضییع حقوق دیگران اطلاع رسانی لازمه صورت پذیرد.


ح- لطفا صرفا بر اساس جدول زمانی  حضور مرکز،واحد،نسبت به تشریف فرمایی اقدام گردد. در صورت عدم رعایت علاوه بر ازدحام و ترافیک که خود ناقض اصول بهداشتی خواهد بود،عدم پذیرش به واسطه خطای سیستم،باعث بروز ناهماهنگی و احتمال لغو انجام صحیح پروژه خواهد شد.


ط-با توجه به رنگ بندی قرمز شهر تهران و دایر بودن فعالیت های ستاد، لازم است همکاران محترم ستاد حتما ماموریت بدون بار مالی و یا مرخصی ساعتی خود را با هماهنگی کامل و تایید مقام مافوق بلافصل ثبت سیستم نمایند.


ی- زحمت ایاب و ذهاب به واسطه محدودیت منابع و نیز پرهیز از ازدحام در فضای سربسته، بر عهده متقاضیان محترم و خارج از ذمه دانشگاه می باشد.


ک- انتظار دارد با همکاری و بذل لطف و درایت یکایک مسوولین و پرسنل محترم استان، این حرکت جمعی، نمادی مکرر از نظم و اصالت دانشگاه استان تهران و نمونه گردد.


ل- در خصوص اساتید زحمتکش مدعو، رایزنی های بدوی و لیست اولیه ارسال گردیده است که نتایج قطعی در اطلاعیه های بعدی به استحضار خواهد رسید. علی ایحال استدعا دارد در صورتیکه احساس می گردد فرد محترمی از قلم خواهد افتاد لطفا درخواست منضم به کدملی و کد استادی و شماره تلفن در بازه زمانی قبل اغاز پروژه به این معاونت اعلام گردد تا احتمالا این عزیزان نیز از این فرصت بهره مند گردند.


م- استدعا دارد اطلاع رسانی ویژه و شخصی مسوولین محترم مراکز واحدها جهت موضوع به  پرسنل محترم جانباز،دارای کبر سن، بیماری خاص، معلولیت،کم توانی در اولویت قرار گیرد.


ن- انتظار دارد ترتیبی اتخاذ گردد تا نیروهای محترم و زحمتکش نگهبان وتاسیساتی مراکز واحدها که دارای مسوولیت حضور و محدودیت زمانی می باشند، با برنامه ریزی جهت کمترین اختلال در مرکز،واحد به محل  واکسیناسیون  در قالب ماموریت بدون بار مالی یا مرخصی با هماهنگی کامل رییس محترم مرکز/ واحد اقدام نمایند.


ص- نمایندگان محترم اشاره شده در بند "ه" لازم است لیست افراد واکسینه شده مرکز،واحد خود را ثبت و ضبط و جهت مستندسازی و تحلیل و برنامه ریزی آتی به این معاونت ارسال نمایند.


ع- بی شک این پروژه علیرغم نیت خیر متولیان محترم آن، به واسطه نو بودن، دارای نقایصی خواهد بود که عزم،همدلی،درایت و پیشنهادات آن بزرگواران مکمل آنها خواهد بود.


ف- جدول برنامه زمان بندی حضور به شرح ذیل است:

سه شنبه 19 مرداد ماه 1400 چهارشنبه 20 مرداد ماه 1400
ساعت 10-9 تهران جنوب ساعت 10-9 تهران شرق،لواسانات
ساعت 11-10 تهران غرب ساعت 11-10 تهران شمال،پردیس
ساعت 12-11 شهر ری، ورامین ساعت 12-11 دماوند،شهریار،پیشوا
ساعت 13-12 پرند، اسلامشهر، ملارد ساعت 13-12 پاکدشت، نسیم شهر، فیروزکوه
طی هماهنگی های انجام شده مراکز چهار گانه تهران و شهر ری علاوه بر تاریخ های مقرر جدول
می توانند در روزهای 17 و 18 مردادماه نیز به محل واکسیناسیون مراجعه فرمایند.برای کلیه همکاران سلامتی، آرامش و آسایش از خداوند منان مسئلت دارم. 

 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ
بيشتر