اداری و مالی
1400/1/19 پنجشنبه
چابک سازی فرآیندهای اداری
نظام اداری چابک در گرو ارتقاء فرآیندهای اداری

.

معاون اجرایی دانشگاه پیام نور استان تهران گفت: در راستای ارتقاء سیستم اداری و بهبود روند امور، چابک سازی فرآیندهای اداری از اهداف اصلی ما است.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه پیام نور استان تهران؛ دکتر علی قربانی اظهار داشت: ساماندهی روند اجرایی امور اداری با کاهش این خط روند و افزایش عملکردها باعث کارآمدتر شدن نظام اداری خواهد شد.
وی با اشاره به فعالیت های انجام شده در استان تهران تصریح کرد: در راستای مکانیزاسیون امور و چابک سازی فرآیندهای اداری و کاهش مکاتبات بوروکراتیک، در فاز اول، ۳۰ فقره فرم برای انجام بهتر امور اداری در سامانه اتوماسیون تعریف شد.
معاون اجرایی دانشگاه پیام نور استان تهران افزود: اجرای این طرح کاهش مکاتبات موازی، تسریع در حصول نتیجه و افزایش رضایت ارباب رجوع را در پی خواهد داشت. از این پس کلیه درخواست ها از این طریق در اتوماسیون اداری ارسال و پیگیری می شود.

 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ
بيشتر