فرهنگی
1400/3/8 شنبه
فراخوان جشنواره حرکت دانشگاه پیام نور در سال 1400
جشنواره حرکت دانشگاه پیام نور در سال 1400 به میزبانی استان گلستان برگزار می شود

.

آخرین مهلت ارسال آثار:  31 شهریور 1400
  سایت جشنواره :                                                                                            http://harekat.pnu.ac.ir


 
كلمات كليدي : جشنواره حرکت , دانشگاه پیام نور , جشنواره

 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ
بيشتر