آموزش و پژوهش
1401/3/30 دوشنبه
قابل توجه کلیه دانشجویان؛
زمان برگزاری آزمون مجدد برخی دروس در داخل و خارج از کشور اعلام شد

.

به گزارش روابط عمومی  آزمون مجدد دروس فوق در داخل و خارج از کشور در روز دوشنبه 06 تیرماه 1401 رأس ساعت‌ 10:30 برگزار خواهد شد.

 کد درس          نام درس                                              کد دروس                                                        ساعت آمون
1112414        تنظيم متابوليسم                             1112143 - 1112414                                                 10:30
1229046       شناخت ونقدمنابع وماخذايران بعدازاسلام           1229046                                                       10:30
1222024       مباني تاريخ اجتماعي ايران   1222072 - 1222205 - 1222024 - 1222317 - 1229061          10:30
1216939        مخاطرات ژئومورفولوژی               1216939-1216892                                                    10:30
1218393        مديريت منابع انساني در قرآن، حديث و نهج البلاغه        1218393                                              10:30
1218778        ارزیابی طرح های توسعه جهانگردی            1218778                                                          10:30


صرفاً دانشجویانی می‌توانند در آزمون مجدد این دروس شرکت نمایند، که در آزمون قبلی شرکت نموده‌اند.

در آزمون مجدد، دانشجویان باید به همان حوزه امتحانی درج شده بر روی کارت آزمون،  مراجعه نمایند.

آزمون مجدد این درس برای کلیه دانشجویان به صورت کتبی است.
 

 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ
بيشتر