آموزش و پژوهش
1400/6/17 چهارشنبه
ارتقاء مرتبه عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور استان تهران
دکتر مهدیه رحمانیان عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور استان تهران به مرتبه علمی دانشیاری ارتقا یافت

.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه پیام نور استان تهران؛ در آخرین جلسه هیات ممیزه دانشگاه، دکتر مهدیه رحمانیان عضو هیات علمی مرکز تهران جنوب از مرتبه استادیاری به مرتبه دانشیاری ارتقا یافت.

گفتنی است دکتر رحمانیان عضو هیات علمی گروه روانشناسی و رئیس مرکز کارآفرینی و ارتباط با صنعت دانشگاه پیام نور استان تهران می باشند.


 
كلمات كليدي : دانشگاه پیام نور استان تهران , ارتقاء مرتبه , هیات علمی , دانشگاه پیام نور , ارتقاء

 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ
بيشتر