آموزش و پژوهش
1399/11/6 دوشنبه
معرفی به استاد در دانشگاه پیام نور
شرایط، زمان و نحوه ارائه درخواست دروس معرفی به استاد در دانشگاه پیام نور

.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه پیام نور استان تهران؛ فرصت ثبت درخواست معرفی به استاد تا ثبت نمره در نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ از 1399/11/1 الی 1400/02/27 است. دانشجویان می توانند در بازه زمانی فوق برای دریافت دروس باقی مانده خود به صورت معرفی به استاد اقدام نمایید.
شرایط دریافت درس به صورت معرفی به استاد (تک درس) به شرح زیر است:
زمانیکه دانشجو برای اتمام دوران تحصیل در مقطع کارشناسی فقط دو درس نظری و در مقطع کارشناسی ارشد تنها یک درس نظری باقیمانده داشته باشد می تواند آن درس را خارج از تاریخ امتحانات اعلام شده در تقویم دانشگاهی به صورت معرفی به استاد (تک درس) انتخاب و بگذراند.
- تعداد واحد درس در شرایط استفاده از معرفی به استاد مهم نیست.
- تمام نمرات دروس دیگر باید اعلام و تایید شده باشد.
- پیش از ثبت‌ درخواست معرفی به استاد شهریه ثابت پرداخت شود.
- دانشجوی شیوه آموزشی-پژوهشی قبل از دفاع از پایان نامه می تواند برای دریافت درس معرفی به استاد اقدام نماید، در این صورت، در یک ترم درس معرفی به استاد را میگذراند و در ترم بعد از آن به شرط گذشتن چهار ماه از تصویب پروپوزال مجاز به دفاع از پایان نامه است.

⭕️نکات مهم:
الف- دروس عملی و کارآموزی حائز شرایط معرفی به استاد نیستند.
ب- در معرفی به استاد کل شهریه ثابت و متغیر واحدهای مزبور از دانشجو دریافت می‌شود

مراحل ارائه درخواست معرفی به استاد:
1- دانشجو با دریافت گزارش 272 از سیستم گلستان، دروس گذرانده خود را بررسی می نماید و از گذراندن کلیه دروس مصوب سرفصل رشته مطمئن می شود.
2- ثبت درخواست معرفی به استاد در سیستم گلستان (از مسیر پیشخوان، معرفی به استاد)
3- مراجعه به کارشناس آموزش جهت تایید درخواست در گلستان و ارجاع به مدیر گروه برای امضای فرم و تعیین استاد
4- مراجعه مجدد به کارشناس آموزش برای تایید اسم استاد در سیستم گلستان و تحویل پاسخنامه مهر شده
5- مراجعه به استاد تعین شده جهت هماهنگی امتحان
6- شرکت در امتحان
7- تحویل پاسخنامه تایید شده توسط استاد به واحد امتحانات جهت ثبت نمره در همان روز
منبع امتحان مطابق لیست منابع سر فصل رشته است و تاریخ انتخاب درس و برگزاری آزمون باید در بازه زمانی که در تقویم آموزشی نیمسال اعلام شده باشد.
تاریخ فراغت از تحصیل در شرایط استفاده از معرفی به استاد، تاریخ ثبت نمره در سیستم گلستان است.
آگاهی از اخبار و اطلاعیه های آموزشی و دانشجویی                                                                                                       https://b2n.ir/tpnu13   

روابط عمومی دانشگاه پیام نور استان تهران

 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ
بيشتر