اخبار
1400/9/7 یکشنبه
منتشر شد: 
کتاب جدید دکتر پرویز نصیری عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور استان تهران

.


به گزارش روابط عمومی دانشگاه، کتاب آنالیز چند متغیره 1 نوشته دکتر پرویز نصیری؛ مسعود یارمحمدی و حسین جباری خامنه ای می باشد که در آبان ماه سال جاری چاپ و انتشار آن توسط دانشگاه پیام نور صورت گرفت.

با توجه به نیاز دانشجویان و دانش پژوهان رشته آمار و سایر رشته ها به کاربرد روش های پیشرفته آماری، کتاب آنالیز چند متغیره 1 در قالب نه فصل تدوین شده است. که به مباحثی از جبر ماتریسی، توزیع نرمال چندمتغیره، برآورد ماکسیمم درست نمایی پارامترهای توزیع نرمال چند متغیره، آزمون فرض درباره پارامترهای توزیع نرمال چند متغیره، همبستگی و تجزیه و تحلیل رگرسیون چند متغیره، تحلیل مولفه های اصلی، تحلیل عاملی و تحلیل خوشه ای پرداخته است.

دکتر پرویز نصیری دانشیار گروه آمار دانشگاه پیام نور مرکز تهران شرق و همچنین مدیر نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استان تهران می باشد.


 
كلمات كليدي : کتاب جدید , دانشگاه پیام نور استان تهران , دکتر پرویز نصیری

 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ
بيشتر