اخبار
1399/12/5 سه‌شنبه
برگزاری چهارمین جلسه هیات رئیسه دانشگاه پیام نور استان تهران
چهارمین جلسه هیات رئیسه دانشگاه پیام نور استان تهران با حضور اعضا برگزار شد

.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه؛ صبح امروز سه شنبه مورخ 5 اسفند ماه چهارمین جلسه هیات رئیسه دانشگاه پیام نور استان تشکیل شد.
این جلسه با حضور دکتر بخشی خانیکی؛ رئیس استان، دکتر قربانی؛ معاون اجرایی، دکتر احدمطلقی؛ معاون آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و اجتماعی، آقای بیات؛ مدیر حوزه ریاست، مدیران ستادی تهران با هدف بررسی مسایل مالی، اداری، آموزشی، فرهنگی استان و ارائه راهکار جهت بهبود کیفیت روند امور برگزار شد.
گزارش اقدامات صورت گرفته مصوبات جلسات قبل از سوی مسئولین ارائه شد همچنین موارد جدید مطرح و مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

 

 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ
بيشتر