1399/1/19 سه‌شنبه
آگاهی از اخبار دانشگاه پیام نور استان تهران

.

جدید: سامانه ارتباط مستقیم با کارشناسان مراکز و واحدهای استان تهران (srm)
(پاسخگویی به سوالات دانشجویان)
http://Srm.tpnu.ac.ir                                                                                               
كلمات كليدي : دانشگاه پیام نور استان تهران , شبکه های مجازی , کانال های اطلاع رسانی , دانشگاه پیام نور , اخبار

 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ