جمعه 15 مهر 1401  
درباره گروه
مدیریت گروه
همکاران گروه
تماس با ما
ثبت ایده و خلاقیت
دوره های آموزشی
جشنواره ها
بيشتر
همایش ها
بيشتر
سمینارها
بيشتر
ایده شو
بيشتر
 

 

 
 
 
اخبار کارآفرینی
بيشتر
ارتباط با صنعت و جامعه
1398/4/5 چهارشنبه
1398/4/5 چهارشنبه
1398/4/4 سه‌شنبه
1397/1/21 سه‌شنبه
بيشتر
مرکز نوآوری
1398/4/5 چهارشنبه
1398/4/5 چهارشنبه
1398/4/4 سه‌شنبه
1397/1/21 سه‌شنبه
بيشتر
مدرسه اشتغال و کارآفرینی
1398/4/5 چهارشنبه
1398/4/5 چهارشنبه
1398/4/4 سه‌شنبه
1397/1/21 سه‌شنبه
بيشتر
توانمندی های دانشگاه
1398/4/5 چهارشنبه
1398/4/5 چهارشنبه
1398/4/4 سه‌شنبه
1397/1/21 سه‌شنبه
بيشتر
خدمات دانشجویی
1398/4/5 چهارشنبه
1398/4/5 چهارشنبه
1398/4/4 سه‌شنبه
1397/1/21 سه‌شنبه
بيشتر