فرهنگی
اعلام برندگان مسابقه کتابخوانی
معاون آموزشی، پژوهشی، فرهنگی، اجتماعی دانشگاه پیام نور استان تهران اعلام کرد؛
مدیرکل امور دانشجویان دانشگاه پیام نور در اختتامیه مسابقات برنامه نویسی استان تهران؛
دکتر ناجی؛ در اختتامیه مسابقات برنامه نویسی دانشگاه پیام نور (pcpc)  استان تهران؛
رئیس دانشگاه پیام نور استان تهران؛
چهارمین دوره مسابقات سراسری برنامه نویسی دانشگاه پیام نور (pcpc) به میزبانی استا ن تهران برگزار شد
به صورت مجازی؛
  • 1399/12/17 یکشنبه به صورت مجازی؛
    چهارمین دوره مسابقات سراسری برنامه نویسی دانشجویان دانشگاه پیام نور (PCPC) به میزبانی استان تهران برگزار شد.
معاون آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و اجتماعی دانشگاه پیام نور استان تهران خبر داد:
رسالت دانشگاه ارائه آموزش های کابردی به دانشجو است
برگزاری اولین جلسه شورای راهبردی اساتید دانشگاه پیام نور استان تهران