آموزش مجازی
آغاز ثبت نام ترم تابستان از 16 تیرماه
ویدیو های آموزشی دانشگاه پیام نور
اعلام زمان‌بندی جدید آزمون های دانشگاه پیام نور استان تهران
معاون آموزشی دانشگاه پیام نور استان تهران خبر داد:
آموزش شرکت در آزمون های پایان ترم دانشگاه پیام نور استان تهران
سامانه پاسخگویی غیرحضوری دانشگاه پیام نور استان تهران
مدیرکل روابط عمومی دانشگاه پیام نور خبر داد:
معاون آموزشی دانشگاه پیام نور استان تهران؛
اعلام زمان بندی آزمون های پایان نیمسال دوم 1399-1400
نشانی پرتال و شبکه های اجتماعی مراکز و واحدها