مناقصه/مزایده
1396/6/19 يكشنبه
آگهی مزایده کلیه عملیات تعمیر و نگهداری و اخذ گواهی استاندارد یک دستگاه آسانسور در مرکز شهریار
آگهی مزایده کلیه عملیات تعمیر و نگهداری و اخذ گواهی استاندارد یک دستگاه آسانسور در مرکز شهریار

.

آگهی مزایده

دانشگاه پیام نور واحد شهریار در نظر دارد انجام کلیه عملیات تعمیر و نگهداری و اخذ گواهی استاندارد یک دستگاه آسانسور با 4 توقف رااز طریق مزایده واگذار نماید. لذا کلیه شرکت های واجد شرایط و ذیصلاح دارای پروانه معتبر می توانند جهت دریافت و تکمیل فرم ، تحویل و تسلیم اسناد و اوراق  ، حداکثر تا تاریخ 23/06/1396 به آدرس شهریار، شهرک صدف، بلوار توحید ، دانشگاه پیام نور واحد شهریار واحد امور اداری – حراست مراجعه نمایند .

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
نسخه قابل چاپ