مناقصه/مزایده
ذ
آگهی مزایده آشپزخانه دانشگاه پیام نور مرکز ورامین آگهی مزایده آشپزخانه دانشگاه پیام نور مرکز ورامین

دانشگاه پیام نور مرکز ورامین در نظر دارد یک باب آشپزخانه به مساحت حدود 180 متر مربع با کف سنگ بدنه کاشی، دارای اتاق استراحت کارکنان، سردخانه و همچنین تجهیزات کامل آشپزخانه شامل دستگاه پلوپز، خمیر کن نان، یخچال ایستاده، دستگاه پخت کباب و.... واقع در محوطه دانشگاه را با قیمت کارشناسی پایه 000/000/25 ریال ) بیست و پنج میلیون ریال )از طریق مزایده اجاره دهد.

برای دریافت اسناد مربوط به مزایده حداکثر تا تاریخ 09/11/1395 به نشانی: استان تهران- شهرستان قرچک میدان امام خمینی (ره) یا کلانتری انتهای بلوار دانشگاه – دانشگاه پیام نور مرکز قرچک ورامین – بخش پشتیبانی مراحعه نمایید.

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر