معاونت اجرایی
1397/5/17 چهارشنبه
ساعت کاری دانشگاه از 20 مرداد تا 23 شهریور
معاون اجرایی دانشگاه پیام نور استان تهران ساعت کاری دانشگاه را اعلان کرد

.

 

 

دکتر علی شادرخ؛ معاون اجرایی دانشگاه پیام نور استان تهران طی نامه ای به روسای مراکز و واحدها و مدیران ستادی دانشگاه پیام نور استان تهران اعلان کرد: به استناد نامه شماره 21702/4/د مورخ 97/05/17 معاونت محترم اداری مالی و عمرانی دانشگاه، ساعت رسمی فعالیت کارکنان محترم ستاد و  مراکز / واحدها، از تاریخ  5/20/ 97 لغایت 97/06/23 از ساعت 07:30 لغایت 14:30 اعلان می شود.

 

گفتنی است، در متن نامه پیوست معاونت اداری، مالی و عمرانی به روسای استانی دانشگاه پیام نور آمده است؛ بدیهی است چنانچه استانداری ذیربط (در سطح استانها) ترتیب دیگر مقرر نماید پس از انعکاس موضوع به اداره کل امور اداری مراتب بررسی و در صورت لزوم تغییرات لازم اعمال می شود.


 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
نسخه قابل چاپ