عکس/خبر فرهنگی
1398/10/7 شنبه
استقرار تیم آتش نشانی شهر پرند درمحوطه دانشگاه پیام نور مرکز پرند
با توجه به برگزاری آزمونهای پایان نیمسال اول سال تحصیلی 99-98

.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه پیام نور مرکز پرند تیم آتش نشانی مشتمل بر سه پرسنل آتش نشان  و یک دستگاه خودروی آتش نشانی با هماهنگی شهرداری شهر جدید پرند و با توجه به برگزاری آزمونهای پایان نیمسال سال تحصیلی 99-98 در محوطه دانشگاه مستقر گردید.


 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
نسخه قابل چاپ