عکس/خبر فرهنگی
1398/2/21 شنبه
دانشگاه پیام نور مرکز تهران جنوب
بازدید دانشجویان از فرهنگستان زبان و ادب فارسی

.

جمعی از دانشجویان دانشگاه پیام نور مرکز تهران جنوب از فرهنگستان زبان و ادب فارسی بازدید نمودند و با دکتر محمدرضا نصیری استاد دانشگاه پیام نور و دبیر فرهنگستان زبان و ادب فارسی دیدار و گفتگو کردند.

 

به گزارش روابط عمومی دانشگاه پیام نور مرکز تهران جنوب؛ به همت کانون حجاب و عفاف دانشگاه پیام نور مرکز تهران جنوب جمعی از دانشجویان مرکز از فرهنگستان زبان و ادب فارسی، کتابخانه خاص این مجموعه و گروه مطالعات شبه قاره و آسیای صغیر بازدید کردند.

 

ضمن این بازدید دانشجویان با دکتر محمدرضا نصیری، پژوهشگر، استاد گروه تاریخ دانشگاه پیام نور و دبیر فرهنگستان زبان و ادب فارسی دیدار و گفتگو کردند.

 

در سال 1368 با تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی، پس از دو دوره فعالیت ناکام فرهنگستان ایران و فرهنگستان زبان ایران بعنوان سومین فرهنگستان ایران،  فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی تاسیس شد تا در راستای حفظ، تقویت و گسترش

 زبان فارسی بعنوان زبان رسمی و مشترک ملت ایران و همچنین زبان دوم عالم اسلام که کلیدِ بخش عظیمی از دخایر علمی و ادبی تمدن اسلامی فعالیت نماید.

 

در حال حاضر دکتر غلامعلی سمت ریاست فرهنگستان زبان و ادب فارسی و دکتر محمدرضا نصیری دبیری فرهنگستان را بر عهده دارند.

 

دکتر محمد رضا نصیری پژوهشگر، استاد دانشگاه پیام نور و مدیر گروه دانشنامه زبان و ادب فارسی در شبه قاره دو دوره دبیری فرهنگستان زبان و ادب فارسی را در کارنامه خود دارد.


 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
نسخه قابل چاپ