عکس/‎خبر فرهنگی
1
کسب مقام در جشنواره تولیدات دانشجویی دانشجویان نخبه فرهنگی دانشگاه پیام نور استان تهران موفق به کسب 17 مقام در جشنواره تولیدات دانشجویی در حوزه های حرکت، نشریات و رویش دانشگاههای پیام نور سراسر کشور شدند.

 کسب شش مقام کشوری در بخش نشریات جشنواره تولیدات دانشجویی دانشگاه پیام نور:

دربخش علوم انسانی،نشریه روان رویش مرکز تهران جنوب،رتبه سوم، با مدیر مسئولی سرکار خانم پریچهر محمدی.

در بخش نشریات فرهنگی،اجتماعی وهنری، نشریه گذرگاه مرکز تهران غرب،رتبه سوم، با مدیر مسئولی محسن عبدالهی خلج.

در بخش فنی ومهندسی، نشریه آینده نویسان مرکز تهران شمال، رتبه سوم، با مدیر مسئولی محمد علیدوست.

در بخش شعارسال،نشریه گذرگاه مرکز تهران غرب،رتبه سوم، با مدیر مسئولی محسن عبدالهی خلج.

در بخش آثار برتر نشریه کلاژ مرکز شهریار، رتبه دوم، با مدیر مسئولی سرکار خانم سوسن قدرتی.

دربخش سرمقاله  ، نشریه گذرگاه .مرکز تهران غرب،رتبه اول، با مدیر مسئولی محسن عبدالهی خلج توانست دومقام کسب نماید.

کسب هفت مقام در پنجمین جشنواره حرکت

در بخش انجمن علمی برتر:

 انجمن مدیریت فناوری و اطلاعات تهران غرب.

انجمن شیمی مرکز دماوند.

انجمن هنر تهران شرق.

در سایر بخش های محور خلاقانه، محتوای دیجیتال،  بخش ویژه و بخش کتاب نیز انجمن علمی مدیریت فناوری اطلاعات  تهران غرب چهار مقام برتر کسب نمود.

کسب چهار مقام در جشنواره رویش:

امیر حسین زالزاده  دربخش موسیقی، مسعود قلعه در بخش نمایش نامه  نویسی، علیرضا ثابتی در بخش تئاتر، میلاد کامیابیان در بخش داستان نویسی،موفق  به کسب مقام شدند.
اختتامیه و بخش نمایشگاهی جشنواره از 26 لغایت 29 بهمن در استان گلستان برگزار و از این عزیزان تقدیر بعمل خواهد آمد.

 
امتیاز دهی