عکس/‎خبر فرهنگی
1
اردوی توانمند سازی دانشجویان اردوی سه روزه توانمند سازی دانشجویان فعال فرهنگی از تاریخ 9 الی 12 بهمن درقم برگزار گردید.
 
امتیاز دهی