عکس/‎خبر فرهنگی
m
تجدید بیعت جمعی از اساتید ،کارکنان و دانشجویان دانشگاه پیام نور مرکز تهران جنوب با آرمان های امام راحل (ره)
 
امتیاز دهی