عکس/خبر فرهنگی
1397/7/9 دوشنبه
داوری اولیه مرحله نهایی مسابقات قرآت و عترت دانشگاه پیام نور
داوری بخش آوایی مرحله کشوری بیست ودومین جشنواره قرآن وعترت دانشگاه پیام نور درستاد استان تهران.

.

بررسی آثار ارسالی به بیست ودومین جشنواره قرآن وعترت دانشگاه پیام نور کل کشور در ستاد استان تهران 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
نسخه قابل چاپ