اخبار آموزشی پژوهشی
1398/9/2 شنبه
آیین نامه شورای پژوهش و فناوری استان/منطقه

.

آیین نامه شورای پژوهشی استان/منطقه" که در یکصد و بیست و نهمین جلسه شورای دانشگاه به تصویب رسیده است برای استحضار و اجرا ارسال می‌شود. لازم به ذکر است آیین نامه‌ی قبلی کان لم یکن اعلام می‌گردد.

فايل هاي مربوطه :
آئين+نامه+پژوهانه97.pdf991.837 KB

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
نسخه قابل چاپ