آخرین اخبار
غف
دکتر بخشی خانیکی از واحد فیروزکوه بازدید کرد رییس دانشگاه پیام نور استان تهران از فرآیند امتحانات واحد فیروزکوه بازدید کرد

دکتر بخشی خانیکی باتفاق غفاربیات؛ مدیر حوزه ریاست دانشگاه پیام نور استان تهران از برگزاری امتحانات دانشگاه پیام نور واحد فیروزکوه بازدید کرد.

رییس دانشگاه پیام نور استان تهران ضمن بازدید از امتحانات واحد فیروزکوه و خداقوت به همکاران، از دیگر بخش های این دانشگاه نیز بازدید کرد.

دکتر بخشی خانیکی  ضمن بازدید از امتحانات واحد فیروزکوه، تقدیر از همکاران و خداقوت به ایشان از بخش های مختلف حوزه های آزمون نیز دیدار کرد.

دکتر موسوی؛ رییس دانشگاه پیام نور واحد فیروزکوه نیز گزارشی از فعالیت ها و عملکرد این دانشگاه ارائه کرد.

استفاده از ظرفیتهای ذاتی و طبیعی برای توسعه دانشگاه، بررسی راه اندازی پژوهشکده گیاهان دارویی با توجه به غنی بودن گونه های منطقه البرز، ایجاد مرکز رشد و فناوری با استفاده از فضای موجود و تقدیر و تشکر از ریاست و کارکنان دانشگاه از جمله موضوعاتی بود که رییس دانشگاه پیام نور استان تهران به آن پرداخت.

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر