آخرین اخبار
y
نشست با معاون اداری، مالی و عمرانی دیدار رییس و مسولان دانشگاه پیام نور استان تهران با معاون و مدیران کل اداری، مالی و عمرانی دانشگاه پیام نور در دانشگاه پیام نور استان تهران

 دکتر علیزاده، معاون اداری، مالی و عمرانی دانشگاه پیام نور به همراه مدیران کل این حوزه در ستاد دانشگاه پیام نور استان تهران حضور یافتند و با رییس، معاون و مدیران دانشگاه پیام نور استان تهران دیدار و گفت و گو کردند.

دکتر بخشی خانیکی؛ رییس دانشگاه پیام نور استان تهران در ابتدای این نشست ضمن خیرمقدم به معاون اداری، مالی و عمرانی سازمان و مدیران کل این حوزه، خلاصه ای از گزارش اقدامات انجام شده از ابتدای مسوولیت خود را بیان نمود.

رییس دانشگاه پیام نور استان تهران سامان دهی اساتید مدعو، نیروهای حجمی و ماموران علمی و اداری را از جمله موارد صرفه جویی و کاهش هزینه ها در دانشگاه پیام نور استان تهران برشمرد و برنامه های دانشگاه را در حوزه های اداری، مالی و عمرانی بیان کرد.

دکتر علیزاده؛ معاون اداری، مالی و عمرانی دانشگاه پیام نور با استماع گزارش رییس و معاون اجرایی دانشگاه پیام نور استان تهران، ضمن تاکید بر اجرای دقیق مفاد آیین نامه های دانشگاه در حوزه های مذکور، در خصوص موضوعات مطرح شده از جمله: ساماندهی نیروهای شرکتی، سامامدهی پست ها، پیگیری اخذ اسناد مالکیت مراکز و واحدها، مساعدت در تخیصص اعتبار برای تکمیل ساختمانهای نیمه کاره در سال آتی و پیگیری سند مالکیت ساختمان ستاد استانحمایت خود را از برنامه های دانشگاه اعلان نمود.

دکتر علی شادرخ؛ معاون اجرایی دانشگاه پیام نور استان تهران نیز طی سخنانی به بیان مشکلات مالی، اداری و عمرانی این دانشگا ه پرداخت و راهکارهایی برای مشکلات ارائه کرد.

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر