آخرین اخبار
a
دکتر بخشی خانیکی در بازدید از واحد پردیس دقت نظر در اجرای آیین نامه های آموزشی، موجب تسریع و ارتقای فرآیندهای آموزشی است

دکتر غلامرضا بخشی خانیکی باتفاق غفار بیات؛ مدیر حوزه ریاست دانشگاه پیام نور استان تهران از دانشگاه پیام نور واحد پردیس بازدید کرد.

رییس دانشگاه پیام نور استان تهران پس از بازدید از بخش های مختلف دانشگاه پیام نور واحدپردیس، با مسوولان و کارکنان این دانشگاه بازدید کرد.

در این نشست، دکتر تیمور تنها؛ رییس دانشگاه پیام نور واحد پردیس، گزارشی اجمالی از عملکرد این دانشگاه و وضعیت موجود در حوزه های آموزشی و اجرایی ارائه کرد.

دکتر بخشی خانیکی ضمن تاکید بر ارتقاء و حفظ کیفیت آموزشی تاکید کرد: دقت نظر در اجرای آیین نامه های آموزشی، موچب تسریع و ارتقای فرآیندهای آموزشی است

رییس دانشگاه پیام نورر استان تهران با بیان ویژگی های خاص منطقه پردیس از جمله: افزایش جمعیت جوان و توسعه بافت شهری، بر ساخت و توسعه ساختمان دانشگاه تصریح کرد.

دکتر بخشی خانیکی در ادامه از پیگیری های مستمر رییس دانشگاه پیام نور واحد پردیس و پیشرفت پروزه ساختمان دانشگاه و همچنین همکاری های اعضای هیات علمی با ریاست دانشگاه تشکر نمود.

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر