آخرین اخبار
ت
گفت و گوی دکتر سلطانی احمدی با خبرگزاری فارس ترامپ نیازمند مطالعه اسناد لانه جاسوسی است

 به نقل از خبرگزاری فارس، دکتر مجتبی سلطانی احمدی  تاریخپژوه و استاد دانشگاه و ریاست دانشگاه پیام نور پاکدشت  درگفت‌وگو با این خبرگزاری گفت: ترامپ و سایر دولتمردان آمریکایی بیش از دیگران نیاز به مطالعه اسناد لانه جاسوسی دارند تا از عملکرد عبث و خسارت بار گذشتگان خود درس عبرت بگیرند، تا در رفتارهای خود با انقلاب اسلامی و ملت بزرگ ایران تجدید نظر کنند.

مجتبی سلطانی احمدی تاریخپژوه و استاد دانشگاه در گفتگو با خبرنگار گروه تاریخ خبرگزاری فارس اظهار داشت: کشف و انتشار اسناد محرمانهسفارت آمریکا، که بیانگر فعایت گستردهی جاسوسی تحت پوشش فعالیتهای دیپلماتیک بود، از دستاوردهای مهم مرتبط با این واقعه است. اسناد لانه جاسوسی آمریکا منبع قابل اعتنایی برای بازشناسی ریشه بسیاری از وقایع مربوط به ۵۰ سال حکومت رژیم پهلوی به ویژه تحولات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی ایران از دوران نهضت ملی نفت تا ریشههای انقلاب اسلامی و قسمتی از تاریخ اول انقلاب اسلامی است.

نویسنده کتاب دانشگاه پهلوی به روایت اسناد گفت: اسناد لانه جاسوسی ریشه بسیاری از سیاستهای خصمانه آمریکا را نسبت به انقلاب اسلامی ایران نشان میدهد. در این اسناد آمریکاییها معترفند که آمریکا از حاکمی نیرومند و مستبد در ایران حمایت کرده است و سقوط دیکتاتوری شاه نتیجه مستقیم یک انقلاب اصیل داخلی است نه نا آرامی و آشوب هدایت شده در خارج در این اسناد آمریکاییها مُقرند که همسو خواندن منافع آمریکا در ایران با منافع رژیم پهلوی یک خطای اساسی در سیاست آمریکا بود.

نویسنده کتاب نامهنیمهخرداد تأکید کرد: بازخوانی اسناد لانه جاسوسی و ورود اسناد به برنامههای سیاسی-تاریخی صدا و سیما، آموزش و پرورش، دانشگاهها و کانونهای فرهنگی، سیاسی و اجتماعی مساجد باید مورد عنایت برنامه ریزان قرار بگیرد.

نویسنده کتاب مبدأ نهضت دربارۀ چرایی تسخیر سفارت آمریکا توسط دانشجویان پیرو خط امام گفت: تبدیل سفارتخانه به مرکز جاسوسی CIA ، تلاش سفارتخانه برای جذب دولتمردان ایرانی و پناه دادن به شاه مخلوع ایران از علل مهم تسخیر سفارت آمریکا توسط دانشجویان انقلابی خط امام بود. پاسخهای این چرایی برآمده از تحلیل یا توهم توطئه نیست بلکه مستند به اسناد کشف شده در سفارتخانه آمریکاست.

وی افزود: به عنوان مثال مرتضی شیرودی در طی پژوهشی در اثبات مرکز جاسوسی بودن این سفارتخانه با استاند به گزارش بروس لینگن کاردار سفارت آمریکا در تهران، در نامهای با طبقه بندی سرّی به تاریخ ۱۸ مرداد ۱۳۵۸ برای وزارت امور خارجه آمریکا ارسال کرده، چنین گفته است: «با در نظر گرفتن  این واقعیت که ما تحت نظر سیا در این نمایندگی کار خود را خواهیم کرد، و با در نظر گرفتن حساسیت محلی نسبت به علایم فعالیتهای سازمان سیا، بهتر است که مؤثرترین پوشش شغلی برای این امور در نظر گرفته شود. گرچه ما نیازی به عناوین دبیر دوم و دبیر سوم برای این دو نفر در این جا نداریم، ولی حتما باید این عناوین را به کار ببریم... ما تلاش میکنیم در داخل سفارت کسی پی به وجود کارمندان سیا نبرد».

نویسنده پژوهشنامه انقلاب اسلامی ایران گفت: تسخیر لانه جاسوسی آمریکا در ایران که توسط دانشجویان مسلمان پیرو خط امام آغاز و با حمایت مردم و تأیید امام خمینی ابعادی جهانی یافت، هیبت و هیمنه ابرقدرتی آمریکا را در جهان فرو ریخت و مهمترین پیامد آن تحقیر آمریکا و پایان رابطه استعماری آمریکا با ایران بود. در واقع تسخیر لانه جاسوسی توسط دانشجویان پیرو خط امام واکنش روح جمعی ملت ایران به ۲۵ سال عملکرد سیاه دولت آمریکا علیه ملّت ایران و دنیای اسلام بود. در واقع جذابیت شعار مبارزه با امپریالیسم آمریکا در آن مقطع تاریخی، نشان دهنده نفرتی بود که ملت ایران طیّ ۲۵ سال سلطه نظام استکباری آمریکا در دل خود داشت.

این استاد دانشگاه در پایان خطاب به دونالد ترامپ و سایر دولتمردان آمریکا گفت: پلشتیهای رفتاری دونالد ترامپ به مرددین شیطان بزرگ بودن آمریکا و ضرورت گفتن شعار مرگ بر آمریکا ثابت کرد شیطان بزرگ خواندن آمریکا و شعار مرگ بر آمریکا، مستند به عقبهی منطقی و قوی است و تجربه تاریخی و مذاکرات برجام آن را برای همگان به ویژه مرددین ملموس کرده است. ترامپ و سایر دولتمردان آمریکایی بیش از دیگران نیاز به مطالعه اسناد لانه جاسوسی دارند تا از عملکرد عبث و خسارت بار گذشتگان خود درس عبرت بگیرند، تا در رفتارهای خود با انقلاب اسلامی و ملت بزرگ ایران تجدید نظر کنند.

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر