ذ
فراخوان جشنواره تجلیل از کارآفرینان برتر و لینک ثبت نام جشنواره

از همه کارآفرینان محترم اعم از دانشجویان، اساتید و کارکنان دانشگاه پیام نور استان تهران دعوت می کنیم تا بیست و یکم بهمن ماه تقاضا و مستندات فعالیت کارآفرینی خود را در قالب مقاله، اختراع، طرح پژوهشی، کتاب، راه اندازی محل کارآفرینی و دیگر موارد به دبیرخانه این همایش در ستاد استان تهران ارسال کنند تا پس از داوری پرونده ها، در شمار کارآفرینانی که مورد تجلیل واقع خواهند شد، قرار بگیرند.

لینک ثبت نام اولین جشنواره تجلیل از کارآفرینان برتر دانشگاه پیام نور استان تهران:

https://goo.gl/forms/7kmVkgWmI2elFwh73

 

 
امتیاز دهی