رهبر
مقام معظم رهبری: شتاب حرکت علمی کشور نباید کاهش یابد و یا متوقف شود گزیده سخنان رهبر انقلاب در دیدار مسئولان و محققان پژوهشکده شناختی در سوم بهمن 1397:

شتاب حرکت علمی کشور نباید کاهش یابد و یا متوقف شود.
اگر اندکی از کاروان حرکت علمی دنیا عقب بمانیم، دیگر به این کاروان و قله های علمی نخواهیم رسید.
دانشمندان و محققان و مراکز علمی و پژوهشی برای ادامه پرشتاب حرکت علمی کشور، با توکل به خدا، از جان مایه بگذارند و شب و روز نشناسند و مسئولان، بویژه دولت باید به این موضوع توجه جدی داشته باشند
رهبر انقلاب ظهر امروز: برای پیشرفت علمی از همه تواناییهای غربیها استفاده کنید و از شاگردی کردن و یادگرفتن هرگز پرهیز نکنید. ما از شاگردی کردن ننگمان نمی آید بلکه از همیشه شاگرد ماندن ننگمان می آید.
هیچگاه به برنامه ها و توصیه های غربیها اعتماد نکنید و با سوءظن بنگرید.
کشورهای غربی که بیشترین پیشرفتها را در زمینه علوم جدید دارند، بیشترین جنایات را نیز در طول تاریخ بر ضد ملت ها مرتکب شده اند.

 
 
امتیاز دهی