برگزیده ها
,l,m
انتصاب رییس دانشگاه پیام نور استان تهران به عضویت شورای دانشگاه پیام نور دکتر بخشی خانیکی به عنوان عضو شورای دانشگاه پیام نور منصوب شد

 

طی حکمی از سوی دکتر زمانی؛ رییس دانشگاه پیام نور، دکتر غلامرضا بخشی خانیکی به عنوان عضو شورای دانشگاه منصوب شد.

در این حکم آمده است به استناد بند 4 ماده 11 اساسنامه دانشگاه به موجب این حکم، جنابعالی به مدت دو سال به عنوان "عضو شورای دانشگاه" منصوب می شوید.

امید است با استمداد از عنایات حق تعالی و مشارکت فعال در جلسات شورا و کمیسیون های تخصصی در راه تحقق اهداف دانشگاه موفق و موید باشید.

 
امتیاز دهی
 
 

آرشیو برگزیده ها