برگزیده ها
y
بازدید دکتر بخشی خانیکی از دانشگاه پیام نور واحد بهارستان رییس دانشگاه پیام نور استان تهران از واحد بهارستان بازدید کرد

 دکتر غلامرضا بخشی خانیکی؛ رییس دانشگاه پیام نور استان تهران باتفاق دکتر علی شادرخ؛ معاون اجرایی و غفار بیات؛ مدیر حوزه ریاست دانشگاه پیام نور استان تهران از دانشگاه پیام نور واحد بهارستان بازدید کرد.

رییس دانشگاه پیام نور استان تهران در این بازدید، نخست، از بخش های مختلف دانشگاه پیام نور واحد بهارستان بازدید و دکتر قجری؛ رییس دانشگاه ضمن معرفی بخش های مختلف، گزارشی از این دانشگاه، وضعیت موجود در حوزه های مختلف و نیازهای آن ارائه کرد.

دکتر بخشی خانیکی سپس در نشستی با کارکنان این دانشگاه، با بیان وضعیت موجود دانشگاه های کشور و دانشگاه پیام نور بر ارتقاء و حفظ کیفیت آموزشی تاکید کرد.

رییس دانشگاه پیام نور راستان تهران در بخشی دیگری از سخنان خود به تشریح موقعیت جغرافیایی، جمعیتی و ویژگی های منطقه ای بهارستان پرداخت و افزود: تلاش ما بر این است که با فراهم کردن زیرساخت های لازم، زمینه های گسترش این دانشگاه را فراهم کنیم.

دستور پیگیری درخواست رشته های پرمخاطب، آماده سازی طبقه دوم ساختمان برای برگزاری آزمون ها، تهیه و تحویل نقشه سردر دانشگاه و امکان تبدیل واحد بهارستان  به مرکز دانشگاهی از جمله دستاوردهای این دیدار بود.

 

 
امتیاز دهی
 
 

آرشیو برگزیده ها