مناقصات
1395/8/4 سه شنبه مناقصه ایزوگام ساختمان آموزشی سپهر مرکز ورامین

تاریخ درج آگهی: 95/8/4

دانشگاه پیام نور مرکز ورامین در نظر دارداصلاح آب روها و شیب بندی و اجرای ایزوگام ساختمان آموزشی سپهر دانش این دانشگاه را به مناقصه گذارد.

 

توضیحات:

آخرین مهلت دریافت پاکت ها تا تاریخ 14/ 8/ 95 می باشد.

هر پیمانکار الزاما می بایست سه پاکت الف، ب و ج به شرح ذیل را به صورت پلمپ و مهر شده تحویل مدیر اداری و مالی مرکز نماید.

پاکت الف شامل: ضمانت نامه ( 5 درصد کل بهای 12 ماهه  می باشد (

پاکت ب شامل: فرم قبول شرایط و توانایی انجام کار پیمانکار

پاکت ج شامل : قیمت پیشنهادی

دانشگاه در رد یا قبول پاکت ها مجاز می باشد.

برای دریافت تصویر اسناد مناقصه عبارت زیر را کلیک کنید:

اسناد مناقصه ایزوگام ساختمان آموزشی سپهر

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
حريم خصوصي كاربران |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما