مناقصات
1395/7/18 يكشنبه آگهی مزایده انتشارات مرکز پرند

 تاریخ درج آگهی: 95/7/18

 

دانشگاه پیام نور مرکز پرند  در نظر دارد، یک باب  اتاق اداری در زیر زمین با عنوان انتشارات واقع در ساختمان آموزشی این واحد به متراژ20 متر مربع را از طریق مزایده واگذار نماید.

نشانی دانشگاه پیام نور واحد مرکز پرند : کیلو متر 35 اتوبان  تهران ساوه ، -شهر جدید پرند ، فاز 2 خیابان آسمان .دانشگاه پیام نور مرکز پرند ، امور اداری  

 

توضیحات:

آخرین مهلت دریافت پاکت ها تا تاریخ 28/ 7 / 95 می باشد.

هر پیمانکار الزاما می بایست سه پاکت الف، ب و ج به شرح ذیل را به صورت پلمپ و مهر شده تحویل مدیر اداری واحد نماید.

پاکت الف شامل: ضمانت نامه ( 5 درصد کل بهای 12 ماهه  می باشد(

پاکت ب شامل: فرم قبول شرایط و توانایی انجام کار پیمانکار

پاکت ج شامل : قیمت پیشنهادی

دانشگاه در رد یا قبول پاکت ها مجاز می باشد.

 
برای دریافت اسناد مزایده رو ی گزینه زیر کلیک کنید:
اسناد مزایده

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
حريم خصوصي كاربران |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما