مناقصات
1395/7/12 دوشنبه آگهی مزایده دفتر انتشارات و بوفه مرکز ری


تاریخ درج آگهی:95/07/11


دانشگاه پیام نور مرکز ری در نظر داردنسبت به واگذاری تمامی یا دوباب اتاق واقع در  دانشگاه پیام نور مرکز ری که به منظور  انتشارات وبوفه تخصیص یافته به صورت پیمانی به بالاترین قیمت پیشنهادی از طرف متقاضیان اقدام نمایند.

متقاضیان می توانند به منظور ارائه اسناد مزایده(ذیل آگهی،قابل دریافت است)تاتاریخ 95/07/19به امور اداری دانشگاه پیام نور ری مراجعه نمایند.

نشانی : شهرری سه راه عباس آباد خیابان شهید میر عابدینی ساختمان شهید چمران.

برای کسب اطلاعات بیشتر باشماره تلفن 33416808  تماس حاصل فرمایید.

هر پیمانکار الزاما می بایست سه پاکت الف، ب وج را به صورت پلمپ ومهر شده ئتحویل مدیر محترم اداری ومالی مرکز نماید.

پاکت الف شامل: ضمانت نامه (5درصد کل بهای 12ماهه می باشد)

پاکت ب: شامل فرم قبول شرایط وتوانایی انجام کار پیمانکار

پاکت ج:شامل قیمت پیشنهادی

.  دانشگاه در رد یاقبول پاکت ها مجاز می باشد .

.  پاکت هاپس از اتمام زمان دریافت ،بلافاصله در کمیسیون استان باز گشایی ونتیجه آن به مرکز اعلام می شود

برای دریافت اسناد مربوط به مزایده عبارت ذیل را کلیک کنید.
اسناد مزایده  انتشارات
اسناد مزایده بوفه

 


 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
حريم خصوصي كاربران |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما