مناقصات
اصلاحیه نهایی مناقصه اسلام شهر ، شهریار و بهارستان مورخ 22/06/94
آگهی مزایده کلیه عملیات تعمیر و نگهداری و اخذ گواهی استاندارد یک دستگاه آسانسور در مرکز شهریار
آگهی مزایده واگذاری کانکس انتشارات دانشجویی در مرکز شهریار
آگهی مزایده آشپزخانه دانشگاه پیام نور مرکز ورامین
آگهی مزایده آشپزخانه مرکز تهران جنوب
مناقصه ایزوگام ساختمان آموزشی سپهر  مرکز ورامین
آگهی مزایده  بوفه  مرکز پرند
آگهی مزایده انتشارات مرکز پرند
آگهی مزایده دفتر انتشارات  و بوفه مرکز ری
آگهی مناقصه اجرای آسانسور و تعمیرات موتورخانه مرکز تهران شمال
آگهی مناقصه لوله کشی مرکز ورامین
آگهی مزایده ساختمان بوفه مرکز ورامین
آگهی مزایده دفتر کافی نت و انتشارات مرکز ورامین
آگهی مزایده انتشارات واحد پردیس
آگهی مناقصه تهیه و نصب دیوارپوش ساختمان آموزشی مرکز تهران جنوب
آگهی مزایده بوفه مرکز تهران جنوب
آگهی مزایده دفتر انتشارات مرکز پاکدشت
آگهی مناقصه ساخت کیوسک پست برق مرکز شهریار
آگهی مناقصه آسانسور، مزایده بوفه و انتشارات دانشگاه پیام نور تهران شرق
***( اصلاحیه ) قابل توجه شرکت های خریدار اسناد مناقصه احداث ساختمان دانشگاه پیام نور مراکز شهریار و بهارستان
1 2