آخرین اخبار
ل
بازدید دکتر زمانی از مرکز دماوند رییس دانشگاه پیام نور از برگزاری امتحانات در مرکز دماوند بازدید کرد

 رییس دانشگاه پیام نور، از دانشگاه پیام نور مرکز دماوند، به طور سرزده بازدید کرد.

دکتر زمانی در این بازدید، بر نظم در برگزاری آزمون ها تاکید و با سرکشی به کلاس ها و سالن امتحانات این دانشگاه، از برگزاری منظم و منسجم آزمون ها قدر دانی و از نزدیک با کارکنان دیدار و ضمن اظهار خسته نباشید، از ایشان بابت برگزاری شایسته امتحانات قدردانی کرد.

رییس دانشگاه پیام نور هم چنین از آزمایشگاه های این دانشگاه بازدید به عمل آورد و استفاده بهینه از فضاهای آزمایشگاهی دانشگاه را یادآور شد.

وی همچنین بر حضور منظم و کارآمد اعضای علمی و استفاده از ظرفیت های علمی ایشان تاکید کرد و با مطرح نمودن بحث درآمدهای غیرشهریه ای دانشگاه، برگزاری دوره های مفید و مطالعه شده را از جمله اقدامات در این حوزه دانست و بر آن تاکید کرد.

در این بازدید، دکتر مهدی یداللهی؛ رییس دانشگاه پیام نور مرکز دماوند، گزارش مبسوطی از حوزه های مختلف دانشگاه ارائه نمود که مورد توجه ریاست عالی دانشگاه پیام نور قرار گرفت.

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر